Proizvodnja

Cremoso Latte uslužno proizvodi i puni kompanija Meggle – kompanija sa dugom tradicijom i danas jedan od najpoznatijih proizvođača mleka u Evropi, proizvođač koji garantuje kvalitet primenom najnovije tehnologije u prizvodnji mleka. Za proizvodnju Cremoso Latte-a koristi se najbolje sirovo mleko koje dolazi sa odabranih farmi, strogo kontrolisanog kvaliteta

Proizvodnja
Top